STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

"WSPÓLNOTA PORANKA"

 

RADOCZA, ul. Jagiellońska 23

34-100 WADOWICE


TEL. 664-497-472 lub 334-766-399
 

e-mail: Wspólnota Poranka

Jak dojechać?

Terminy:
Dwudniowe katechezy
dla narzeczonych

Terminy:
Warsztaty komunikacji
 małżeńskiej